Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.Ι.Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 3/14-07-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.Ι.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 3/14-07-2019

Αποφάσεις:

1. Έκδοση «Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας.

2. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

3.  Έγκριση δαπανών για τρέχοντα έξοδα της Ένωσης

4. Έγκριση επισκέψεων  προέδρου και μελών Δ.Σ. σε σωματεία της Ένωσης

5. Αρχές Σεπτεμβρίου Γ.Σ. για τεχνικά θέματα.

6. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. Θα σταλούν προσκλήσεις στα σωματεία

Αφήστε την απάντησή σας