Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.Ι.Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2/23-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.Ι.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2/23-06-2019

Αποφάσεις:

1. Εγγραφή του Σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ στην Ένωση

2. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Ένωσης από τα μέλη του Δ.Σ.

Αφήστε την απάντησή σας