Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

Παράταση δήλωσης συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Πίνακας Δηλώσεων Συμμετοχής

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των προκριθέντων  στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών και Μαθητριών μέχρι το Σάββατο  9/4/2016

Παρακαλούνται όσοι έχουν πάρει πρόκριση για συμμέτοχη στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών και Μαθητριών που θα γίνουν στην Καλλιθέα Χαλκιδικής από 23-25/4/2016 να απαντήσουν ως προς το αν θα συμμετέχουν μέχρι το  Σάββατο  9/4/2016 .

Όσοι από τους προκριθέντες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται να το δηλώσουν ώστε οι θέσεις να καλυφθούν από επιλαχόντες/ούσες .

Οι επιλαχόντες (δηλαδή όσοι έχουν καταλάβει θέσεις από 4 έως 12 για τα αγόρια και θέσεις 3 έως 7 για τα κορίτσια) μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για συμμετοχή στους αγώνες.

Η δήλωση συμμετοχής (για τους προκριθέντες) και δήλωση επιθυμίας συμμετοχής (για τους επιλαχόντες) μπορεί να γίνει με την αποστολή στο e-mail sxolikaessp2016@gmail.com.

Παρακαλούνται οι προπονητές των συλλόγων και των σχολείων να ενημερώσουν σχετικά τους αθλητές/τριες τους.

Προκρίσεις

Ατομικό

Σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων προκρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών και Μαθητριών οι τρείς (3) πρώτοι μαθητές και οι δύο (2) πρώτες μαθήτριες κάθε τάξης.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες μαθητές/τριες κάθε τάξης.

Επειδή το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να οριστικοποιηθούν αυτοί που θα συμμετέχουν στους πανελλήνιους αγώνες είναι πολύ σύντομο παρακαλούμε όσους καταλάβουν θέση πρόκρισης δηλαδή από 1 έως 3 για τα αγόρια και 1 έως 2 για τα κορίτσια αλλά και όσους καταλάβουν θέση επιλαχόντα δηλαδή θέσεις από 4 έως 12 για τα αγόρια και θέσεις 3 έως 7 για τα κορίτσια να δηλώσουν άμεσα την επιθυμία τους να συμμετέχουν ή όχι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η δήλωση συμμετοχής (για τους προκριθέντες) και δήλωση επιθυμίας συμμετοχής (για τους επιλαχόντες) μπορεί να γίνει με την αποστολή στο e-mail sxolikaessp2016@gmail.com μέχρι και την Πέμπτη 7/4/2016.

Υποχρεωτικά στο e-mail θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω πεδία

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ:

ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

E-MAIL (προαιρετικό αλλά επιθυμητό)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Θα συμμετέχω – Δεν θα συμμετέχω)

Σε περίπτωση που κάποιος δεν δηλώσει ηλεκτρονικά την συμμετοχή του μέχρι τότε θα θεωρηθεί ως να απάντησε αρνητικά.Ελλιπείςαπαντήσεις θα απορρίπτονται και θα θεωρηθούν και αυτές αρνητικές.

Ομαδικό

Στο ομαδικό πρωτάθλημα προκρίνονται τα 5 πρώτα Δημοτικά Σχολεία και τα 3 πρώτα Γυμνάσια. Αντίστοιχα με το ατομικό ως επιλαχόντα μπορούν να δηλώσουν επιθυμία τα επόμενα 3 σχολεία Δηλαδή 6-8 στα δημοτικά και 4-6 στα Γυμνάσια. Θυμίζουμε ότι τα Λύκεια που έχουν συμμετέχει στο τοπικό πρωτάθλημα μπορούν ανεξαρτήτως κατάταξης να συμμετεχουν και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Για το ομαδικό πρωτάθλημα θα πρέπει να αποσταλεί e-mail όπου να δηλώνεται το όνομα του σχολείου και τα παραπάνω στοιχεία για  κάθε μαθητή που θα συμμετέχει στην ομάδα.

Οι θέσεις πρόκρισης που θα παραμείνουν κενές (αρνητικές απαντήσεις) θα αναπληρωθούν με μέριμνα της ΕΣΣΠ από τους αμέσως επόμενους σύμφωνα με την κατάταξη που κατέλαβαν στο τοπικό πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι τα Πανελλήνια Ομαδικά και Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών και Μαθητριών για το 2016 θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Athos Palace στη Χαλκιδική, στο χρονικό διάστημα από 23 έως 25/4/2016 (Διαβάστε την προκήρυξη για τα Πανελλήνια Ατομικά και Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών Μαθητριών 2015 στην ιστοσελίδα της ΕΣΟ (πατώντας εδώ))

Η ΕΣΣΠ θα ναυλώσει λεωφορείο για την μετάβαση στην Χαλκιδική και το κόστος θα είναι περίπου 50 ευρώ (θα κυμανθεί ανάλογα με την συμμετοχή)

Αφήστε την απάντησή σας