Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

Δήλωση ενέργειας διαιτητών- Επείγον

Η ΤΕΔ μας ενημέρωσε ότι οι διαιτητές που έχουν κάνει δήλωση ενέργειας διαιτητή τα προηγούμενα χρόνια και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την ιδιότητα του διαιτητή για το 2016 θα πρέπει να στείλουν e-mail στον κ Χρίστο Κοντογιάννη στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoyan@upatras.gr με το οποίο να δηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργοί διαιτητές για το 2016. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν δήλωση ενέργειας διαιτητή και θέλουν να είναι ενεργοί διαιτητές για το 2016 θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική δήλωση και να την στείλουν στην παραπάνω διεύθυνση.

Επειδή τα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην ΚΕΔ μέχρι την 1/2/2016 παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό.

Αφήστε την απάντησή σας