Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

Αποφάσεις ΔΣ Σεπτεμβρίου2015 (έκτακτο και τακτικό)

Το ΔΣ της ΕΣΣΠ συνεδρίασε στις 4/9/2015, έκτακτα και τακτικά και πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

Έκτακτο Δ.Σ. 4/9/2015

1. Αποδοχή παραίτησης του μέλους κ Κων/νου Σιέμπου

2. Αναπλήρωση της θέσης από τον κ Γεράσιμο Κουλουμπή

Τακτικό Δ.Σ. 4/9/2015

1.Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του είναι η εξής:

Πρόεδρος: Διαμάντης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Σπηλιόπουλος Αλέξης

Γεν. Γραμματέας: Μουζακιώτη Ειρήνη

Ταμίας: Μακρίδης Ευστάθιος

Έφορος αγώνων: Χαράλαμπος Τζότζολης

Μέλος: Καραμαλής Γιώργος

Μέλος: Κουλουμπής Γεράσιμος

Μέλος: Μαλαταράς Παναγιώτης

Μέλος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος

2. Επικύρωση αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής για :

α) την Προκήρυξη τουρνουά “Νίκος Καραπάνος 2015″ και τις σχετικές δαπάνες του

β) Επιστολή προς ΕΣΠ για τα Σκακιστικά χρονόμετρα

γ) Διοργάνωση από την ΕΣΣΠ, προγραμμάτων εκμάθησης σκακιού στα πλαίσια της Καλοκαιρινής Κατασκήνωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων και καταβολή οδοιπορικών στους προπονητές που συμμετείχαν.

δ) Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης

3. Για την ανάρτηση θεμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΠ αποφασίστηκαν τα εξής:

«Η ιστοσελίδας της ΕΣΣΠ είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει την ΕΣΣΠ να υλοποιήσει τους στόχους της όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό της και να ενημερώνει τα μέλη και τους αθλητές της περιοχής ευθύνης της για τις δράσεις που υλοποιεί και συντονίζει.  Έτσι οι αναρτήσεις που μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ένωσης θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • · Αγωνιστικά θέματα αγώνων που διοργανώνει η ΕΣΣΠ, όπως προκηρύξεις αγώνων, κληρώσεις και αποτελέσματα αγώνων, ορισμοί διαιτητών καθώς και όποια άλλη ανακοίνωση αφορά τους αγώνες αυτούς.

  • · Θέματα που αφορούν στην διοικητική λειτουργία της ΕΣΣΠ όπως προσκλήσεις Γ.Σ. και Δ.Σ., αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ., προκηρύξεις και αποτελέσματα εκλογών.

  • · Θέματα που αποσκοπούν στην ενημέρωση των μελών της ΕΣΣΠ για τις δράσεις που υλοποιεί ή συντονίζει η ΕΣΣΠ π.χ. σεμινάρια, επιδείξεις, επιμορφωτικές δράσεις, συνεργασίες με άλλους φορείς κλπ.

  • · Θέματα που αφορούν στο σκάκι σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο όπως προκηρύξεις αγώνων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, ανακοινώσεις της ΕΣΟ και της FIDE.

  • · Θέματα εκμάθησης τους αθλήματος όπως ασκήσεις, μελέτες, αναλύσεις παρτίδων.

  • · Θέματα διαιτησίας όπως ανακοινώσεις της ΤΕΔ και της ΚΕΔ, κανονισμοί διαιτησίας.

  • Προκηρύξεις αγώνων που διοργανώνουν τα σωματεία μέλη της Ένωσης και οι οποίοι δεν θέτουν περιορισμούς στην συμμετοχή αθλητών σωματείων της ΕΣΣΠ (ανοιχτά τουρνουά). (Για την ανάρτηση των προκηρύξεων παραπέμπουμε στις οδηγίες που έχει ψηφίσει το Δ.Σ. της ΕΣΣΠ.)

Για την ανάρτηση οποιοδήποτε άλλου θέματος πλην των παραπάνω αναφερομένων θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΣΣΠ.

Για την ανάρτηση θεμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΠ υπεύθυνοι είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΣΣΠ και όποιος άλλος έχει σχετική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ της Ένωσης.»

4. Ανάθεση στον Έφορο Αγώνων να καταρτίσει το αγωνιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2016 και να το υποβάλει προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ.

5. Για την Απογραφή Στοιχείων και Δυναμικού της ΕΣΣΠ ανατέθηκε στο μέλος κ Καραμαλή να υποβάλει στο επόμενο Δ.Σ. προς συζήτηση σχετική πρόταση.

Αφήστε την απάντησή σας