Ε.Σ.Σ.Δ.Ε.

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδας

Τουρνουά Μνήμης “Νίκος Καραπάνος” 2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ατομικό τουρνουά ράπιντ 9 αγωνιστικών ελβετικού συστήματος, με διεθνή

αξιολόγηση και χρόνο σκέψης 15΄ για όλη την παρτίδα συν 10΄΄ ανά κίνηση


2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

1η αγων. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 18.00
2η αγων. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 19.00
3η αγων. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 20.00
4η αγων. Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 18.00
5η αγων. Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 19.00
6η αγων. Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 20.00
7η αγων. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 18.00
8η αγων. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 19.00
9η αγων. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 20.00

4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδοχείο Porto Rio, αίθουσα «Achaia».

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 10 ευρώ. Τα παράβολα θα δοθούν στην μητέρα του Νίκου Καραπάνου αφού αφαιρεθούν  τα έξοδα των μεταλλίων.

6. ΕΠΑΘΛΑ:

1ος γενικής κατάταξης Κύπελλο + Χρυσό μετάλλιο
2ος γενικής κατάταξης Αργυρό μετάλλιο
3ος γενικής κατάταξης Χάλκινο μετάλλιο

Ειδικές βραβεύσεις

1ος κατηγορίας κάτω των 8 ετών Χρυσό μετάλλιο
2ος κατηγορίας κάτω των 8 ετών Αργυρό μετάλλιο
3ος κατηγορίας κάτω των 8 ετών Χάλκινο μετάλλιο
1ος κατηγορίας κάτω των 10 ετών Χρυσό μετάλλιο
2ος κατηγορίας κάτω των 10 ετών Αργυρό μετάλλιο
3ος κατηγορίας κάτω των10 ετών Χάλκινο μετάλλιο
1ος κατηγορίας κάτω των 12 ετών Χρυσό μετάλλιο
2ος κατηγορίας κάτω των 12 ετών Αργυρό μετάλλιο
3ος κατηγορίας κάτω των 12 ετών Χάλκινο μετάλλιο
1ος κατηγορίας κάτω των 14 ετών Χρυσό μετάλλιο
2ος κατηγορίας κάτω των 14 ετών Αργυρό μετάλλιο
3ος κατηγορίας κάτω των14 ετών Χάλκινο μετάλλιο
1ος κατηγορίας κάτω των 16 ετών Χρυσό μετάλλιο
2ος κατηγορίας κάτω των 16 ετών Αργυρό μετάλλιο
3ος κατηγορίας κάτω των 16 ετών Χάλκινο μετάλλιο
1η κατηγορίας γυναικών Χρυσό μετάλλιο
2η κατηγορίας γυναικών Αργυρό μετάλλιο
3η κατηγορίας γυναικών Χάλκινο μετάλλιο

Κάθε αθλητής μετέχει εκτός της γενικής κατηγορίας και στα έπαθλα της κατηγορίας του

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

(α). Αριθμός νικών (μεγαλύτερος)

(β) Sonnenbor – Berger

(γ) Buchholz

(δ) Αγώνες με τα Μαύρα

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της υπ’ όψιν παρτίδας με παράβολο 50 ευρώ. Επιτροπή ενστάσεων ορίζεται η μόνιμη επιτροπή της Ε.Σ.Σ.Π.

9. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Διαμάντης Νίκος

10. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γεωργόπουλος Γεώργιος. Οι βοηθοί θα οριστούν από  την ΤΕΔ

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ: Δηλώσεις συμμετοχής, έως και μισή ώρα πριν την έναρξη , στο χώρο των αγώνων και στο email της ΕΣΣΠ, esspchess@gmail.com

12. ΔΙΑΦΟΡΑ: Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΣΟ και της FIDE. Ισχύουν οι κανονισμοί αγώνων Ράπιντ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακολουθεί η προκήρυξη στα Αγγλικά

Announcement of “Nikos Karapanos” Memorial Tournament 2013

1.MODE

Rapid Chess Tournament of 9 Rounds Swiss System with FIDE rating.

Time control 15’ for the game plus 10’’ for each movement.

2. ORGANIZERS

Peloponnese’s Chess Clubs Union (ESSP)

3 TIMETABLE

1st Round Friday 6 September 2013 18.00
2nd Round Friday 6 September 2013 19.00
3rd Round Friday 6 September 2013 20.00
4th Round Saturday 7 September 2013 18.00
5th .Round Saturday 7 September 2013 19.00
6th .Round Saturday 7 September 2013 20.00
7th Round Sunday 8 September 2013 18.00
8th Round Sunday 8 September 2013 19.00
9th Round Sunday 8 September 2013 20.00

4. TOURNAMENT VENUE

Porto Rio Hotel –“Achaia conference room”

5. ENTRY FEE

The entry fee is set to 10€. The collected amount of money, after subtracting the organizational expenses, are going to be offered to Mrs Elpida Karapanou (mother of Nikos).

6. PRIZES

1st winner of final standings Cup + God Medal
2nd winner of final standings Silver Medal
3rd winner of final standings Bronze Medal

Special Prizes

1st winner under 8 God Medal
2nd winner under 8 Silver Medal
3rd winner under 8 Bronze Medal
1st winner under 10 God Medal
2nd winner under 10 Silver Medal
3rd winner under 10 Bronze Medal
1st winner under 12 God Medal
2nd winner under 12 Silver Medal
3rd winner under 12 Bronze Medal
1st winner under 14 God Medal
2nd winner under 14 Silver Medal
3rd winner under 14 Bronze Medal
1st winner under 16 God Medal
2nd winner under 16 Silver Medal
3rd winner under 16 Bronze Medal
1st Female God Medal
2nd Female Silver Medal
3rdn Female Bronze Medal

Every player wins apart from the prizes of general category the prizes of his/her special category.

7. TIE-BREAKS

To resolve possible tie-breaks the following criteria will be applied:

a) Number of wins

b) Sonnenbor – Berger

c) Bucholz

d) Number of games with the black pieces

8. APPEALS

Appeals may be submitted only just after the end of the game under consideration. The appeal fee is set to 50€. As appeals committee of the tournament is set to be the permanent appeals committee of ESSP.

9. TOURNAMENT DIRECTOR

Nikos Diamantis.

10. CHIEF ARBITER

George Georgopoulos.

Deputy Arbiters will be set be the Local Arbiters Committee (TED).

11. REGISTRATION

Players willing to participate should have completed their registration half hour before the beginning of the 1st Round. Registrations could be submitted at the tournament venue the day of tournament and by sending email to esspchess@gmail.com

12 MISCELLANEOUS

The regulations of Greek Chess Federation (ESO) and FIDE are regulating everything that has not been foreseeing on this announcement. The rapid games regulations are applied.

FOR THE MANAGING BOARD

The President The Contest Curator

Nikos Diamantis

Dimitrios Paulidis

Αφήστε την απάντησή σας